KZZ Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 607 595 344

 

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Na wstępie tego komunikatu chcielibyśmy podziękować Panu Prezesowi Danielowi Obajtkowi za przekazanie Pracownikom z imienia nazw organizacji, które tak naprawdę o prawa pracownicze walczą, które nie biorą za priorytet zyskania sobie przychylności Zarządu, a wręcz temu Zarządowi w obronie praw pracowniczych się przeciwstawiają i narażają.

Czytaj więcej...

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniach 18-20 lipca 2017r. miała odbyć się kolejna tura rozmów ze stroną społeczną nad projektem porozumienia, gwarantującego Państwu bezpieczne i stabilne warunki pracy (gwarantuje je także wdrażany nowy model Grupy, zapewniający możliwość  ...

Czytaj więcej...

Kolejna tura rozmów w sprawie umowy społecznej utwierdziła nas w przekonaniu o tym, że taktyka Strony Pracodawców jest prosta. Polega ona na „graniu na zwłokę” czyli unikaniu negocjacji, aby wywrzeć na nas presję czasu upływającego do końca obowiązywania obecnej Umowy Społecznej.Mimo szumnych deklaracji o prospołecznym nastawieniu Zarządu, kolejne wersje umowy społecznej ....

Czytaj więcej...

Minęły kolejne tygodnie od ostatniego komunikatu. W tym czasie odbyły się dwie tury rozmów w gronie prawników (drugie nawet przy współudziale pełnomocnika zarządu ds. dialogu społecznego). Niestety, rozmowy te w żaden sposób nie zbliżyły stanowisk Strony Społecznej i Strony Pracodawców, a wręcz je oddaliły  ...

Czytaj więcej...

wszyscy mamy świadomość, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku kończy się okres obowiązywania Umowy Społecznej – nr1/1 – GK ENERGA/2007 dotyczącej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Energa. ...

Czytaj więcej...

Wszyscy mamy świadomość faktu, iż dotychczasowa Umowa Społeczna wygasa z końcem lipca bieżącego roku. Organizacje związkowe od prawie roku negocjowały z pracodawcami nowe porozumienie zabezpieczające pracowników. Dotychczas uważaliśmy, że dla dobra negocjacji nie będziemy informować pracowników o ich szczegółach, ...

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2016 r. na wstępie chcielibyśmy podkreślić, iż jesteśmy wzburzeni sposobem traktowania strony związkowej, a tym samym także pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA. Szczególne zaskoczenie budzi fakt, iż stanowisko Pana Prezesa przedstawione w przedmiotowym piśmie całkowicie odbiega od faktów i okoliczności zdarzeń, w których osobiście uczestniczyliśmy.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZZ

W dniu 30 czerwca br., w porozumieniu dotyczącym wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. Pracodawcy i związki zawodowe przyjęli zobowiązanie do prowadzenia dialogu w przedmiocie zagwarantowania praw pracowniczych w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania Umowy Społecznej. ...

Czytaj więcej...

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy ENERGA, w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych – u części pracodawców Grupy, niniejszym zwracamy się do Pana o niezwłoczną interwencję.

Czytaj więcej...

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA, a w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych — u następujących pracodawców:

Czytaj więcej...