KZZ Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 607 595 344

 

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2016 r. na wstępie chcielibyśmy podkreślić, iż jesteśmy wzburzeni sposobem traktowania strony związkowej, a tym samym także pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA. Szczególne zaskoczenie budzi fakt, iż stanowisko Pana Prezesa przedstawione w przedmiotowym piśmie całkowicie odbiega od faktów i okoliczności zdarzeń, w których osobiście uczestniczyliśmy.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZZ

W dniu 30 czerwca br., w porozumieniu dotyczącym wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. Pracodawcy i związki zawodowe przyjęli zobowiązanie do prowadzenia dialogu w przedmiocie zagwarantowania praw pracowniczych w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania Umowy Społecznej. ...

Czytaj więcej...

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy ENERGA, w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych – u części pracodawców Grupy, niniejszym zwracamy się do Pana o niezwłoczną interwencję.

Czytaj więcej...

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA, a w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych — u następujących pracodawców:

Czytaj więcej...